نمایش دادن همه 9 نتیجه

سرامیک پاسارگاد دیاموند کرم 90*30

۱ تومان
گرید

‌B

کارخانه کاشی و سرامیک

لعاب

جنس

تم رنگ

سایز

متراژ در کارتن

پرسلان پاسارگاد نوشا 120*40

۱ تومان
کارخانه کاشی و سرامیک

لعاب

تم رنگ

جنس

سایز

متراژ در کارتن

پرسلان کف پاسارگاد هلن براق 80*80

۱ تومان
گرید

‌B

کارخانه کاشی و سرامیک

لعاب

جنس

تم رنگ

سایز

متراژ در کارتن

پرسلان پاسارگاد نوشا 80*80

۱ تومان
گرید
کارخانه کاشی و سرامیک

لعاب

تم رنگ

جنس

سایز

متراژ در کارتن

پرسلان (کف) پاسارگاد هلن براق 100*100

۱ تومان
سایز

گرید

A, C

متراژ در کارتن

کارخانه کاشی و سرامیک

لعاب

جنس

تم رنگ