منو هفتگی سفارش غذا

1401/05/22شنبه
ته چین مرغ
1401/05/23یکشنبهسبزی پلو با ماهی
1401/05/24دوشنبهاستامبولی
1401/05/25سه شنبهچلو مرغ
1401/05/26چهارشنبه خورش قیمه
1401/05/27پنجشنبهجوجه کباب

زمان ثبت سفارش هر روز از ابتدای هفته تا ساعت 9:30 همان روز می‌باشد.
هزینه هر پرس غذا 40/000 تومان می‌باشد.

زمان ثبت سفارش‌ این روز به پایان رسیده است.

زمان ثبت سفارش‌ این روز به پایان رسیده است.

زمان ثبت سفارش‌ این روز به پایان رسیده است.

زمان ثبت سفارش‌ این روز به پایان رسیده است.