بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در اصفهان

به گزارش واحد روابط عمومی نمایشگاه اصفهان؛ نمایشگاه صنعت ساختمان میزبان 14000 نفر از متخصصان، کارشناسان و فعالان این صنعت طی چهار روز برگزاری این رویداد نمایشگاهی بود.